Details

FOCUS Wales is back and will take place over 7th-9th May 2020!

FOCUS Wales is an international multi-venue showcase festival taking place in Wrexham, North Wales, which places the music industry spotlight firmly on the emerging talent that Wales has to offer the world, alongside a selection of the best new acts from across the globe. FOCUS Wales 2020 will mark the festival's 10th edition, and will welcome over 15,000 people to the town, building upon 2019's record attendance across a jam-packed weekend of events. There's no place like Wrexham during FOCUS Wales, as we showcase 250+ bands, fill out a variety of spaces and music venues, using 20 stages, and hosting a full schedule of Interactive Industry Sessions, Arts events, and Film screenings, throughout the festival

Mae FOCUS Wales nôl ac yn digwydd dros 7 -9 o Fai 2020!

Mae FOCUS Wales yn wyl rhyngwladol aml lleoliad a gynhelir yn Wrecsam pob mis Mai, sy'n anelu goleuni'r diwydiant cerddoriaeth heb os ar y doniau newydd sy gan Gymru'n dod i'r amlwg i gynnig i'r byd. Mae FOCUS Wales 2020 yn nodi 10fed blwyddyn yr wyl – a bydd y 10fed tro yn croesawu dros 15,000 o bobl i'r dref, gan adeiladu ar record y nifer o fynychwyr yn 2019 ar draws llond penwythnos o ddigwyddiadau. Does unlle'n debyg i Wrecsam yn ystod FOCUS Wales, wrth inni arddangos 250 a mwy o fandiau, llenwi amrywiaeth o lefydd a lleoliadau i gerddoriaeth, gan wneud defnydd o 20 llwyfan, yn ogystal a chynnig sesiynau rhyngweithiol diwydiant cerddoriaeth, ffilm a ddigwyddiadau celfyddydol trwy gydol yr wyl.

Dates

7 May 2020 - 9 May 2020

Location

53.0467033, -2.994888