About Llantarnam Grange Arts Centre

The Llantarnam Grange Arts Centre and craft shop shows the best in contemporary designers and makers from throughout Wales and the UK – including makers working in ceramics, jewellery, textiles, glass, wood and metal. We also have a selection of prints, books, cards and wrap. The Craft Shop holds cabinet-based exhibitions which showcase the work of emerging and established makers.
Mae’r Siop Grefftau’n arddangos y goreuon o blith dylunwyr a gwneuthurwyr cyfoes o bob cwr o Gymru a’r DU – yn cynnwys gwneuthurwyr sy’n gweithio ym maes serameg, gemwaith, tecstilau, gwydr, pren a metal. Mae gennym hefyd ddetholiad o brintiau, llyfrau, cardiau a phapur lapio. Mae’r Siop Grefftau hefyd yn cynnal arddangosfeydd mewn cypyrddau arddangos sy’n rhoi llwyfan i waith gwneuthurwyr hen a newydd.

Location

51.6538429, -3.02046466

Like what you see at Llantarnam Grange Arts Centre?
NOTE: The above information is generated by third-party data provided by Llantarnam Grange Arts Centre. © Llantarnam Grange Arts Centre 2022.

Related stories