Yn gyntaf, gofynnwn i chi ddarllen ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

Gallwch newid eich manylion ar-lein yn rhwydd trwy ddefnyddio cyfrif ar rhestrucynnyrch.cymru. Os nad oes gennych gyfrif, neu os hoffech gael cymorth i ddefnyddio rhestrucynnyrch.cymru, cysylltwch â:

Stiward Data Croeso Cymru | vw-steward@nvg.net | 0330 808 9410

Os ydych berchen ar fusnes hunanddarpar ac yn ei hysbysebu trwy asiantaeth, bydd eich manylion ar Croeso Cymru yn cael eu diweddaru gan yr asiantaeth.

Ar gyfer asiantaethau hunanddarpar penodol:

Os ydych yn gweithio gyda Guestlink, gallwch ddiweddaru eich manylion arlein trwy ddefnyddio Guestlink.

Os ydych yn gweithio gydag un o’r sefydliadau canlynol yng Nghymru, gallant hwy hefyd eich cynorthwyo i ddiweddaru eich manylion:

Unrhyw sylwadau cyffredinol ynghylch croeso.cymru neu broblemau gyda’r cynnwys tudalen sefydlog, defnyddiwch y dudalen cysylltu â ni.

Am wybodaeth bellach ynghylch gweithio gyda Croeso Cymru, ewch i dudalen gwybodaeth gyswllt y diwydiant twristiaeth.

Dylai unrhyw broblemau gyda chynnwys tudalen sefydlog ar croeso.cymru gael ei gyfathrebu trwy’r dudalen cysylltu â ni.

Related stories