Mae Gŵyl Gomedi Aberystwyth yn dychwelyd i'r dref am ei hail flwyddyn, ac rydw i mor hapus am hyn. Unrhyw esgus i ddychwelyd adre. Ac am esgus. Bydd tua 50 o’r digrifwyr gorau yn y DU yn heidio i’r dref brifysgol glan y môr yma, ac rwy’n cael aros gyda fy rhieni â’r holl fanteision a ddaw yn sgil hynny. Ry’n ni'n sôn am dri diwrnod o gomedi, gefn wrth gefn, felly bydd angen rhywfaint o faldod arna i.

Treuliais dair wythnos yng Ngŵyl Caeredin eleni, gan geisio gweld cymaint o sioeau â phosib. Ond nid yw byth yn bosibl gweld popeth felly, tua diwedd mis Awst, ro’n i’n blaenoriaethu sioeau i'w gweld yn ôl a fyddai modd i mi eu gweld yn Aberystwyth yn yr hydref. A nawr, dyma fy nghyfle i ac unrhyw un arall sydd wedi profi FOMO (ofn colli allan) comedi dros y misoedd diwethaf.

Gweledigaeth trefnwyr yr ŵyl yw i ddarparu lle i berfformwyr berfformio sioeau mwy gorffenedig yn dilyn slotiau ‘gwaith mewn llaw’ yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth yn y gwanwyn, a mis yng Ngŵyl Caeredin dros yr haf. Eleni, mae’r ŵyl eisoes yn tyfu ac yn ehangu ei chyrhaeddiad ar hyd glan y môr, trwy'r dref ac i fyny tuag at gampws Prifysgol Aberystwyth.

Close up of comedian Kiri Pritchard-McLean in a sparkly dress
Image of the comedian Tudur Owen looking pensive
Close up image of comedian Elis James
Kiri Pritchard-McLean, Tudur Owen ac Elis James

Rhai o'r sioeau na ddylid eu methu yw Jordan Brookes - enillydd Gwobr Gomedi Caeredin 2019; Spencer Jones, The Delightful Sausage a Jessica Fostekew a enwebwyd ar gyfer Gwobr Gomedi Caeredin 2019; Amusical, a gafodd ei darlledu mewn awr arbennig ar Comedy Central yn ddiweddar; pedwar o allforion mwyaf Cymru, Kiri Pritchard-McLean, Elis James, Tudur Owen a Mike Bubbins; ac enwau mawr eraill fel Mark Watson.

Mae sawl gig cyfrwng Cymraeg i’w mwynhau – bydd Elis James yn gwneud gwaith mewn llaw, Tudur Owen yn cyflwyno 90 munud o’r comedïwyr gorau ar y sîn Gymraeg a sioe gomedi ‘Clwb Carco’ i blant.

Rhwng y sioeau, mae'r opsiynau ar gyfer cymdeithasu yn ddiddiwedd. Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf, mae darpariaeth bwyd a diod Aberystwyth wedi aeddfedu llawer, a fy ffefrynnau personol i yw Medina - y prydau mwyaf ffres wedi eu hysbrydoli gan Fôr y Canoldir a’r Dwyrain Canol, Baravin - bwyd gwych ond hefyd, yn fy marn i, y coctels gorau yn y dref, Ultracomida - gwinoedd a tapas anhygoel a'r Tarta de Santiago gorau gewch chi, Gwesty Cymru - sy'n ymfalchïo mewn gweini’r gorau o gynnyrch Cymreig, ac Amgueddfa Ceredigion - opsiwn gwych ar gyfer brunch a mynediad am ddim i arddangosfeydd o hanes Ceredigion ac Aberystwyth.

Ond beth bynnag wnewch chi neu pa bynnag sioe welwch chi, chewch chi ddim eich siomi.

An urban waterfront and beach scene by night
Prom Aberystwyth a'r Pier

Related stories