Os ydych chi’n awchu am dirweddau mawr, agored; am gyffro mewn gŵyl; i gyffwrdd darn o hanes; neu am antur newydd sbon – mae digon i’w brofi. Archwiliwch rannau newydd o Lwybr Arfordir Cymru, sy’n dilyn ein glannau am 870 o filltiroedd. Teimlwch wefr 100 milltir yr awr ar wifren wib hiraf Ewrop dros chwarel yn Eryri. Ac ewch yn ôl mewn amser yn un o dros 600 o gestyll ein gwlad.

Cardiff skyline from Cardiff Castle
A father and a son exploring the coastline
View walking up Snowdon
Castell Caerdydd, arfordir Sir Benfro a'r olygfa o'r Wyddfa

Dilynwch eich trywydd eich hun, neu dilynwch Ffordd Cymru – casgliad o dri llwybr cenedlaethol sy’n eich helpu i deithio hyd a lled y wlad. Mae Ffordd Cambria yn croesi meingefn Cymru am 185 milltir o Fae Caerdydd i Landudno trwy Barciau Cenedlaethol ac eangderau gwyllt. Bydd Ffordd y Gogledd yn eich tywys am 75 milltir o Fôn hyd y gororau, heibio i gestyll a mynyddoedd mawreddog. Ac mae Ffordd yr Arfordir yn gwyro am 180 milltir ar hyd Bae Ceredigion, lle mae cildraethau cudd yn aros amdanoch. A chofiwch oedi ar hyd y daith, gan fentro weithiau oddi ar y briffordd, a mynd yn igam-ogam ar hyd lonydd cefn i fannau na fuoch chi erioed o’r blaen.

Aerial shot of a mountain biker cycling over a small bridge surrounded by trees
Car yn gyrru ar hyd ffordd droellog ar ymyl Pen-y-Gogarth, Llandudno.
Coed y Brenin a Phen y Gogarth

Blaswch brofiadau, a’r gorau o’n bwyd a diod lleol mewn caffis pentrefol, tafarndai hynafol a bwytai Michelin, gan gwrdd â chynhyrchwyr hefyd, i brofi gin neu chwisgi; halen neu gaws. Mae gwledd o wyliau bwyd, o’r Fenni i Wrecsam, Conwy i Gaerffili, yn ddigon i dynnu dŵr o’r dannedd.  Mae arlwy ein digwyddiadau mawr eraill yn cynnwys cerddoriaeth a chomedi a llenyddiaeth – fel yng ngŵyl Green Man ym Mannau Brycheiniog, Gŵyl Gomedi Machynlleth, Gŵyl Lenyddol y Gelli Gandryll, a’r Good Life Experience yn Sir y Fflint. Mae Cymru hefyd yn gefnlen erbyn hyn i gynyrchiadau ffilm a theledu fel Doctor Who, Un Bore Mercher a Y Gwyll – dewch o hyd i leoliadau a thirweddau byd-enwog ar eich stepen drws.  Felly trowch 2019 yn flwyddyn o ddarganfod Cymru, ac o ganfyddiadau personol. Cynlluniwch deithiau diwrnod; neu defnyddiwch Ffordd Cymru i fapio gwyliau i galon y genedl.

Dyma Gymru. A dyma eich cyfle chi i ddarganfod pob math o brofiadau newydd.

Glamping under the stars
Llety ar Fferm Treberfedd, Llanbedr Pont Steffan, a glampio ar hyd Llwybr Cambria

Related stories