Cadw'r Fflam Yn Fyw - Cwmni Theatr Maldwyn at Aberystwyth Arts Centre

Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE, Wales

Another opportunity to enjoy a Theatrical Concert from the members of Cwmni Theatr Maldwyn and Ysgol Theatr Maldwyn. The concert will include many songs from well-known musicals, 'Pum diwrnod o Ryddid', 'Heledd' and 'Ann!', together with new material.

Dyma gyfle i fwynhau Cyngerdd Theatrig yng nghwmni aelodau Cwmni Theatr Maldwyn ac Ysgol Theatr Maldwyn. Cyngerdd yn llawn amrywiaeth, yn cynnwys caneuon allan o sioeau adnabyddus y Cwmni, megis 'Pum Diwrnod o Ryddid', 'Heledd' ac 'Ann!', yn ogystal a chaneuon newydd.

Nearby accommodation

Nearby activities

Nearby attractions

Nearby events