Gwyl Nol a Mla'n Llangrannog at Llangrannog

Ceredigion, Cardigan, Ceredigion, SA44 6SD, Wales

Gwyl i bawb o bob oedran ym mhentre' lan môr hardda Cymru, Llangrannog yw Gwyl Nol a Mlan. Daw’r enw o’r arferiad o ymlwybro nôl a mla’n rhwng y ddau dy tafarn, y Ship a’r Pentref, gan brofi’r croeso a’r cymdeithasu gwych sydd yn y ddau fangre. Welsh Music Festival in the picturesque village of Llangrannog, warm welcome to all.

Nearby accommodation

Nearby activities

Nearby attractions

Nearby events