Ffair Nadolig / Christmas Fayre

Ceredigion, Lampeter, Ceredigion, SA48 7AA, Wales

Dydd Sadwrn 28 Tachwedd
Saturday 28 November
12 - 4pm
Neuadd y Celfyddydau, Campws Llambed
Arts Hall, Lampeter Campus