Gwylfan Moelfre Seawatch

Moelfre, Isle Of Anglesey, Moelfre, Isle Of Anglesey, LL72 8LG, Wales

The Seawatch Centre is a reminder of the island's rich maritime history. Learn about the bravery of coxswain Richard Evans who was awarded two gold medals for saving the lives of the crews of two ships.

Mae'r Wylfan yn ein hatgoffa o hanes morwrol arbennig yr ynys. Cewch ddysgu am ddewrder y cocswain Richard Evans a enillodd ddwy fedal aur am arwain ei griw i achub bywydau.

Nearby accommodation

Nearby activities

Nearby attractions

Nearby events