Pili Palas

Penmynydd Road, Menai Bridge, Isle Of Anglesey, LL59 5RP, Wales

Welsh Tourist Board

Free Parking, Butterfly House, Bird House, Snake House, Lizard Land, Phasmid Corner, Ant Avenue, Tropical Hide, Toddlers Corner, Pets Corner, Aviary, Butterfly Garden, Terrapin Pond, Cafe, Shop, Play area indoor and outdoor. Nature Trail, Education Centre.

Maes Parcio, Siop, Ty Gloyn, Ty Adar, Ty Nadroedd, Gwlad y Madfall, Ty Pryfed Pric, Morgrugfa, cuddfan drofannol, Cornel Anwes, Cornel Feithrin, Gardd Gloyn Byw, Llyn Crwban y Dwr, Caffi, Canolfan Addysg, Maes Chwarae mewnol ac allanol, Adarfa, Llwybr Natur, Toiledau.

Nearby accommodation

Nearby activities

Nearby attractions

Nearby events