Llantarnam Grange Arts Centre

St. Davids Road, Cwmbran, Gwent, Torfaen, NP44 1PD, Wales

The Llantarnam Grange Arts Centre and craft shop shows the best in contemporary designers and makers from throughout Wales and the UK – including makers working in ceramics, jewellery, textiles, glass, wood and metal. We also have a selection of prints, books, cards and wrap. The Craft Shop holds cabinet-based exhibitions which showcase the work of emerging and established makers.

Mae’r Siop Grefftau’n arddangos y goreuon o blith dylunwyr a gwneuthurwyr cyfoes o bob cwr o Gymru a’r DU – yn cynnwys gwneuthurwyr sy’n gweithio ym maes serameg, gemwaith, tecstilau, gwydr, pren a metal. Mae gennym hefyd ddetholiad o brintiau, llyfrau, cardiau a phapur lapio. Mae’r Siop Grefftau hefyd yn cynnal arddangosfeydd mewn cypyrddau arddangos sy’n rhoi llwyfan i waith gwneuthurwyr hen a newydd.

Nearby accommodation

Nearby activities

Nearby attractions

Nearby events