Carchar Biwmares Beaumaris Gaol

Beaumaris, Isle Of Anglesey, Beaumaris, Isle Of Anglesey, LL58 8EP, Wales

A fascinating insight into the world of the prisoner in Victorian times. Visit the condemned cell and experience the darkness of the punishment cell.

Cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn oes Fictoria. Cewch ymweld â chell y condemniedig a phrofi thywyllwch y gell gosbi.